Kövessen minket!

Bemutatkozás

TUTSZA Turisztikai Tanácsadók Szövetsége Egyesület (avagy TUTSz) 1995 február 20-án tartotta alakuló közgyűlését, így immár 22 éve biztosít kereteket és lehetőséget a magyarországi turisztikai tanácsadók magas színvonalú szakmai, szakmapolitikai együttműködése számára.

A szövetség alapító tagjai: Csehy Dénes (CD Marketing Bt), Fekete Mátyás, Hegymegi János (Horwath Consulting), Horvátth Ákos (Professzor Kft), Jandala Csilla, Lengyel Márton (LT Consorg), Lombosi Gábor, Menyhárt Lajos (Menyhárt & Menyhárt), Meszter László (Inn-Side Tanácsadó Kft), Somogyi Jenő (Somogyi Gazdasági Tanácsadó Kft) és Szem­rédi József (99.9 Idegenforgalmi és Befektetési Tanácsadó Kft). A TUTSZ első elnöke Hegymegi János, alelnöke Szemrédi Józef, titkára Lombosi Gábor volt. Sajnos közülük többen már mindörökre elköszöntek tőlünk, de emléküket tisztelettel őrizzük...

Egyesületünk tagjai, követve a turizmus szakma összetettségét, képviselik a turisztikai tanácsadás minden területét (a személyenként és szolgáltatási típusonként lekérdezhető szolgáltatási adatbázis lehetőséget ad a részletes keresésre Szakértő keresése).

Szövetségünk legfőbb célja, hogy - a tagok és a társadalom érdekében - összefogja mindazon, a turisztikai területen dolgozó tanácsadó természetes és jogi személyeket, akik és amelyek megfelelnek egyesületünk szigorú szakmai és etikai követelményeinek, ezáltal képesek a turisztikai tanácsadási szakma megbecsülését elősegíteni, szakmai szabályainak kialakításában és azok megtartásában tevékenyen részvenni.

Céljaink között szerepel az érdekvédelem, az érdekérvényesítés is, valamint a tagok együttműködésének segítése, illetve az ügyfeleket képviselő intézményekkel, szervezetekkel kialakított kapcsolatok erősítése, a szakmai minősítési rendszer továbbfejlesztése és kommunikálása. Ezen célokat a szakmai és etikai követelmények teljesülésének rendszeres ellenőrzésével, a tanácsadási szolgáltatások minőségének javításával kívánjuk elérni.

A TUTSz politikai tevékenységet nem folytat, de szakmapolitikai célokat igyekszik elérni a tagjai számára hasznos érdekérvényesítéssel. Támogatjuk a Magyar Turisztikai Ügynökség fejlesztő, koordináló és marketing tevékenységét, részt veszünk a kormányzati és a szakmai szervezetek és azok bizottságainak munkájában, segítjük az önkormányzatok, a desztinációk turizmusfejlesztési elképzeléseinek kidolgozását és megvalósítását.

A TUTSz partnernek tekinti az összes, a turizmussal közvetlen vagy közvetetten kapcsolatban álló szakmai, társadalmi szervezetet. Egyesületünk nyitott az együttműködésre a hasonló elveket valló szervezetekkel, és velük közös tevékenységek szervezésére is.